Bài 1. Lịch sử là gì?

Bình chọn:
4.7 trên 102 phiếu
Lý thuyết lịch sử là gì Lịch sử và Địa Lí 6

Lý thuyết lịch sử là gì Lịch sử và Địa Lí 6 Cánh diều ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi mở đầu trang 5 SGK Lịch sử 6 và Địa lý Cánh diều

“Dân ta phải biết sử ta Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”. (Lịch sử nước ta, Hồ Chí Minh) Em hãy cho biết ý nghĩa của hai câu thơ trên.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục I trang 6 SGK Lịch sửvà Địa lý6 Cánh diều

Sự kiện khởi nghĩa Hai Bà Trưng (40-43) có phải là lịch sử không? Vì sao? Lịch sử và môn Lịch sử là gì?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi II trang 7 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều

Hãy cho biết kĩ thuật canh tác nông nghiệp của người nông dân Việt Nam và hệ thống giao thông ở Hà Nội đã có sự thay đổi như thế nào. Chúng ta có cần phải biết về sự thay đổi đó không? Vì sao?

Xem lời giải

3. Dựa vào đâu để biết và dựng lại lịch sử
Trả lời câu hỏi III trang 8 SGK Lịch sử và Địa lý 6 Cánh diều

Phân biệt các loại tư liệu lịch sử trong các hình từ 1.8 đến 1.11. Trong các loại tư liệu trên đâu là tư liệu gốc?

Xem lời giải

Bài 1 trang 9 SGK Lịch sử và Địa lý 6 Cánh diều

Trình bày khái niệm lịch sử và môn Lịch sử. Căn cứ vào đâu để biết và dựng lại lịch sử?

Xem lời giải

Bài 2 trang 9 SGK Lịch sử và Địa lý 6 Cánh diều

Học lịch sử có ý nghĩa như thế nào?

Xem lời giải

Bài 3 trang 9 SGK Lịch sử và Địa lý 6 Cánh diều

Quan sát hình 1.12 dưới đây và cho biết: - Đây là sử liệu gì? - 3 thông tin mà em tìm hiểu được.

Xem lời giải

Bài 4 trang 9 SGK Lịch sử và Địa lý 6 Cánh diều

Đọc đoạn trích dưới đây và viết lại những từ khóa thể hiện ý nghĩa của việc học Lịch sử.

Xem lời giải

Các chương, bài khác