Giải bài 3 phần luyện tập và vận dụng trang 9 SGK Lịch sử và Địa lý 6 Cánh diều


Đề bài

Quan sát hình 1.12 dưới đây và cho biết:

- Đây là sử liệu gì?

- 3 thông tin mà em tìm hiểu được.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình ảnh

Lời giải chi tiết

- Đây là hình ảnh tư liệu hiện vật.

- Tư liệu trên cung cấp ba thông tin:

+ Quần đảo Trường Sa trực thuộc tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

+ Ngày 22 tháng 8 năm 1956 quần đảo Trường Sa trực thuộc tỉnh Phước Uy phái bộ quân sự thị sát nghiên cứu đến viếng thăm quần đảo dưới sự hướng dẫn của Hải Quân Việt Nam.

+ Năm 2014, bia này được công nhận là di tích Lịch sử cấp quốc gia.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 9 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 1. Lịch sử là gì?