Bài 5. Chuyển biến về kinh tế, xã hội cuối thời nguyên thủy

Bình chọn:
4.8 trên 97 phiếu
Lý thuyết sự chuyển biến về kinh tế-xã hội cuối thời nguyên thủy

Lý thuyết sự chuyển biến về kinh tế-xã hội cuối thời nguyên thủy Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi mở đầu trang 22 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều

Công cụ lao động bằng kim loại đã xuất hiện như thế nào? Điều này làm cho kinh kế, xã hội cuối thaời nguyên thuỷ có những chuyển biến ra sao?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 23 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều

Quan sát các hình từ 5.1 đến 5.4 và đọc thông tin, hãy: - Trình bày quá trình phát hiện ra kim loại vào cuối thời nguyên thủy. - Nêu vai trò của kim loại đối với sản xuất và đời sống của con người cuối thời kì nguyên thủy.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 24 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều

Sự phân hóa không triệt để của xã hội nguyên thủy ở phương Đông thể hiện như thế nào?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 3 trang 25 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều

Quan sát hình 5.6 đến 5.8 và đọc thông tin, hãy cho biết kinh tế Việt Nam cuối thời nguyên thủy có chuyển biến như thế nào?

Xem lời giải

Bài 1 trang 16 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều

Soạn giải bài 1 phần luyện tập và vận dụng trang 25 SGK Lịch sử 6 Cánh diều.Nêu những chuyển biến về kinh tế, xã hội cuối thời nguyên thủy. Chuyển biến nào quan trọng nhất? Vì sao?

Xem lời giải

Bài 2 trang 25 SGK Lịch sử và Địa lí 16 Cánh diều

Khái quát những nét cơ bản về kinh tế, xã hội Việt Nam cuối thời nguyên thủy.

Xem lời giải

Bài 3 trang 25 SGK Lịch sử và Địa lí 16 Cánh diều

Kể tên một số vật dụng bằng kim loại hiện nay mà em biết. Từ đó, phát biểu suy nghĩ của em về ý nghĩa của việc phát hiện ra kim loại vào cuối thời nguyên thủy.

Xem lời giải