Bài 13. Khí quyển của Trái Đất. Các khối khí. Khí áp và gió.

Bình chọn:
4.5 trên 59 phiếu
Lý thuyết khí quyển của Trái Đất. Các khối khí. Khí áp và gió

Lý thuyết khí quyển của Trái Đất. Các khối khí. Khí áp và gió Địa lí 6 Cánh Diều ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Khí quyển
Trả lời câu hỏi mục 1 trang 151 SGK Địa lí 6 Cánh Diều

1. Đọc thông tin và quan sát hình 13.1, hãy lập bảng mô tả đặc điểm của các tầng khí quyển. 2. Dựa vào hình 13.2, hãy cho biết không khí gồm những thành phần nào. 3. Khí ô-xy, hơi nước, khí cac-bo-nic tuy chiếm tỉ lệ nhỏ nhưng lại có vai trò rất lớn. Hãy cho biết vai trò của khí ô-xy, hơi nước và khí cac-bo-nic đối với đời sống và sản xuất của con người.

Xem lời giải

Các khối khí
Trả lời câu hỏi mục 2 trang 152 SGK Địa lí 6 Cánh Diều

Hãy cho biết đặc điểm của khối khí nhiệt đới có bề mặt tiếp xúc là đại dương.

Xem lời giải

Khí áp và gió
Trả lời câu hỏi mục 3 trang 153 SGK Địa lí 6 Cánh Diều

Đọc thông tin và quan sát hình 13.5, hãy: - Kể tên các đai khí áp trên Trái Đất. Các đai khí áp phân bố như thế nào trên Trái Đất? - Kể tên các loại gió thổi thường xuyên trên Trái Đất. Nhận xét sự phân bố của các loại gió đó.

Xem lời giải

Luyện tập và vận dụng
Bài 1 trang 154 SGK Địa lí 6 Cánh Diều

Quan sát hình 13.1, hãy cho biết tầng khí quyển nào có liên quan nhiều nhất tới đời sống và sản xuất của con người. Trình bày đặc điểm của tầng khí quyển đó.

Xem lời giải

Bài 2 trang 154 SGK Địa lí 6 Cánh Diều

Quan sát hình 13.5, hãy hoàn thành bảng mô tả đặc điểm của các loại gió thổi thường xuyên trên Trái Đất theo mẫu sau:

Xem lời giải

Bài 3 trang 154 SGK Địa lí 6 Cánh Diều

Hãy tìm kiếm thông tin trên Internet với câu hỏi "Tại sao máy bay thương mại thương bay ở độ cao trên 10 000 m" và tìm hai lí do liên quan đến đặc điểm khí quyển để trả lời cho câu hỏi này.

Xem lời giải

Bài 4 trang 154 SGK Địa lí 6 Cánh Diều

Quan sát bức ảnh bên và cho ý kiến của mình về hành động nhóm bếp than tổ ong trên hè phố.

Xem lời giải