Trả lời câu hỏi mục 3 trang 153 SGK Địa lí 6 Cánh Diều


Đề bài

Đọc thông tin và quan sát hình 13.5, hãy:

- Kể tên các đai khí áp trên Trái Đất. Các đai khí áp phân bố như thế nào trên Trái Đất?

- Kể tên các loại gió thổi thường xuyên trên Trái Đất. Nhận xét sự phân bố của các loại gió đó.

Hình 13.5. Phân bố các đai khí áp và một số loại gió thổi thường xuyên trên Trái Đất

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nghiên cứu nội dung trong SGK phần Khí áp và gió và quan sát hình 13.5.

Lời giải chi tiết

- Các đai khí áp trên Trái Đất:

+ 2 đai áp cao địa cực

+ 2 đai áp thấp ôn đới

+ 2 đai áp cao cận nhiệt đới

+ Đai áp thấp xích đạo

=> Các đai khí áp phân bố xen kẽ nhau từ xích đạo về hai cực.

- Các loại gió thổi thường xuyên trên Trái Đất là: 

+ Gió Tín phong

+ Gió Tây ôn đới

+ Gió Đông cực

=> Nhận xét: 

+ Gió Tín phong: Thổi từ đai áp cao cận nhiệt đới về đai áp thấp xích đạo ở cả 2 bán cầu. Ở bán cầu Bắc gió hướng đông bắc, ở bán cầu Nam gió hướng đông nam.

+ Gió Tây ôm đới: Thổi từ áp cao cận nhiệt đới về đai áp thấp ôn đới ở cả 2 bán cầu. Ở bán cầu Bắc gió hướng tây nam, ở bán cầu Nam gió hướng tây bắc.

+ Gió Đông cực: Thổi từ áp cao địa cực về đai áp thấp ôn đới ở cả 2 bán cầu. Ở bán cầu Bắc gió hướng đông bắc, ở bán cầu Nam gió hướng đông nam.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu