Giải bài 2 phần luyện tập và vận dụng trang 154 SGK Địa lí 6 Cánh Diều


Đề bài

Quan sát hình 13.5, hãy hoàn thành bằng mô tả đặc điểm của các loại gió thổi thường xuyên trên Trái Đất theo mẫu sau:

Hình 13.5. Phân bố các đai khí áp và một số loại gió thổi thường xuyên trên Trái Đất

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình 13.5 để hoàn thành bảng mô tả.

Lời giải chi tiết

 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài