Trả lời câu hỏi mục 2 trang 152 SGK Địa lí 6 Cánh Diều


Đề bài

Hãy cho biết đặc điểm của khối khí nhiệt đới có bề mặt tiếp xúc là đại dương.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nghiên cứu nội dung trong SGK phần Các khối khí.

Lời giải chi tiết

Đặc điểm của khối khí nhiệt đới có bề mặt tiếp xúc là đại dương là: Nóng và ẩm.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu