Bài 24. Dân số thế giới. Sự phân bố dân cư thế giới. Các thành phố lớn trên thế giới

Bình chọn:
4.6 trên 138 phiếu
Lý thuyết dân số thế giới. Sự phân bố dân cư thế giới. Các thành phố lớn trên thế giới

Lý thuyết dân số thế giới. Sự phân bố dân cư thế giới. Các thành phố lớn trên thế giới Địa lí 6 Cánh Diều ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Quy mô dân số thế giới
Trả lời câu hỏi mục 1 trang 184 SGK Địa lí 6 Cánh diều

Quan sát hình 24.1, hãy cho biết: Số dân trên thế giới năm 2018 là bao nhiêu tỉ người. Dân số thế giới tăng lên bao nhiêu tỉ người từ năm 1804 đến năm 2018.

Xem lời giải

Sự phân bố dân cư thế giới
Trả lời câu hỏi mục 2 trang 185 SGK Địa lí 6 Cánh diều

Quan sát hình 24.2, hãy: Xác định những khu vực có mật độ dân số từ 1 đến 2 người/km2 và những khu vực có mật độ dân số trên 200 người/km2. Nhận xét về sự phân bố dân cư trên thế giới.

Xem lời giải

Sự phân bố các thành phố lớn trên thế giới
Trả lời câu hỏi mục 3 trang 187 SGK Địa lí 6 Cánh diều

Quan sát hình 24.4, hãy cho biết năm 2018 trên thế giới có bao nhiêu thành phố có quy mô dân số từ 5 triệu người trở lên.

Xem lời giải

Luyện tập và vận dụng
Bài 1 trang 188 SGK Địa lí 6 Cánh diều

Hãy vẽ sơ đồ các nhân tố ảnh hưởng tới sự phân bố dân cư trên thế giới. Lấy ví dụ minh họa.

Xem lời giải

Bài 2 trang 188 SGK Địa lí 6 Cánh diều

Hãy nhận xét về quy mô dân số thế giới qua các năm.

Xem lời giải

Bài 3 trang 188 SGK Địa lí 6 Cánh diều

Việc chuyển cư trong những năm gần đây của một số nước trên thế giới có làm cho số dân của thế giới tăng lên không? Tại sao?

Xem lời giải

Bài 4 trang 188 SGK Địa lí 6 Cánh diều

Hãy lấy một số ví dụ ở Việt Nam để thấy được khi dân số tăng nhanh sẽ là trở ngại rất lớn cho giáo dục hoặc y tế, giao thông.

Xem lời giải