Giải bài 1 phần luyện tập và vận dụng trang 188 SGK Địa lí 6 Cánh diều


Đề bài

Hãy vẽ sơ đồ các nhân tố ảnh hưởng tới sự phân bố dân cư trên thế giới. Lấy ví dụ minh họa.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố dân cư thế giới:

- Vị trí địa lí;

- Sự phát triển kinh tế;

- Điều kiện tự nhiên;

- Trình độ con người;

- Lịch sử định cư.

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu