Trả lời câu hỏi mục 2 trang 185 SGK Địa lí 6 Cánh diều


Đề bài

1. Quan sát hình 24.2, hãy:

- Xác định những khu vực có mật độ dân số từ 1 đến 2 người/km2 và những khu vực có mật độ dân số trên 200 người/km2

- Nhận xét về sự phân bố dân cư trên thế giới.

Hình 24.2. Lược đồ phân bố dân cư trên thế giới năm 2018


2. Tại sao dân cư trên thế giới phân bố không đều.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát sát hình 24.2 để xác định những khu vực có mật độ dân số thưa và đông trên thế giới.

Lời giải chi tiết

1. Phân bố dân cư trên thế giới

- Mật độ dân số từ 1 đến 2 người/km2: phía bắc Bắc Mĩ, phía bắc và phía tây Nam Mĩ, Bắc Á, nội địa châu Á, ven hoang mạc Xa-ha-ra (châu Phi), Ô-xtrây-li-a,...

- Mật độ dân số trên 200 người/km2: Tây Âu, đông bắc Ấn Độ, phía đông Châu Á (Đông Á),...

- Nhận xét: Dân cư trên thế giới phân bố không đồng đều.

2. Nguyên nhân

- Những nơi có vị trí địa lí, khí hậu thuận lợi, địa hình bằng phẳng, thì sẽ tập trung nhiều dân cư đến sinh sống.

- Ngược lại, những nơi có điều kiện khí hậu khắc nghiệt, địa hình hiểm trở không thuận lợi cho quá trình sinh sống và phát triển, kinh tế kém phát triển thì dân cư sẽ thưa thớt.

- Bên cạnh đó, sự phát triển về kinh tế, lịch sử phát triển dân cư và trình độ của con người cũng quyết định đến sự phân bố dân cư.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu