Trả lời câu hỏi mục 3 trang 187 SGK Địa lí 6 Cánh diều


Đề bài

1. Quan sát hình 24.4, hãy cho biết năm 2018 trên thế giới có bao nhiêu thành phố có quy mô dân số từ 5 triệu người trở lên.

Hình 24.4. Biểu đồ số lượng thành phố phân theo quy mô dân số trên thế giới năm 2018


2. Quan sát hình 24.5, hãy:

- Kể tên một số thành phố lớn ở châu Á có số dân từ 20 triệu người trở lên. Các thành phố đó thuộc các quốc gia nào?

- Kể tên 3 thành phố bất kì trên thế giới có số dân từ 20 triệu người trở lên. Các thành phố đó thuộc quốc gia nào?

Hình 24.5. Lược đồ phân bố các thành phố lớn từ 10 triệu người trở lên trên thế giới vào năm 2018

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát biểu đồ số lượng thành phố phân theo quy mô dân số trên thế giới năm 2018 để trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết

1. Các thành phố với quy mô

- Từ 5 - dưới 10 triệu người: 51 thành phố.

- Từ 10 - dưới 15 triệu người: 19 thành phố.

- Từ 15 - dưới 20 triệu người: 6 thành phố.

- Trên 20 triệu người: 9 thành phố.

=> Năm 2018, trên thế giới có 85 thành phố có quy mô dân số từ 5 triệu người trở lên.

2. Ba thành phố với số dân

- 20 triệu người trở lên ở châu Á: Tô-ky-ô (Nhật Bản), Bắc Kinh (Trung Quốc) và Mum-bai (Ấn Độ).

- 20 triệu người trở lên ở bất kì: Mê-hi-cô Xi-ti (Mê-hi-cô), Cai-rô (Ai Cập) và Xao Pao-lô (Bra-xin).

Loigiaihay.com

 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu