Trả lời câu hỏi mục 1 trang 184 SGK Địa lí 6 Cánh diều


Đề bài

Quan sát hình 24.1, hãy cho biết:

- Số dân trên thế giới năm 2018 là bao nhiêu tỉ người.

- Dân số thế giới tăng lên bao nhiêu tỉ người từ năm 1804 đến năm 2018.

Hình 24.1. Biểu đồ quy mô dân số trên thế giới qua một số năm

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát biểu đồ quy mô dân số trên thế giới và trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết

- Số dân trên thế giới năm 2018: 7,6 tỉ người.

- Dân số thế giới tăng lên 6,6 tỉ người từ năm 1804 đến năm 2018.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu