Bài 5 Trái Đất trong hệ mặt trời. Hình dạng và kích thước của Trái Đất.

Bình chọn:
4.7 trên 63 phiếu
Lý thuyết Trái Đất trong hệ Mặt Trời. Hình dạng và kích thước của Trái Đất

Lý thuyết Trái Đất trong hệ Mặt Trời. Hình dạng và kích thước của Trái Đất Địa lí 6 Cánh Diều ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Trái Đất trong hệ Mặt Trời
Trả lời câu hỏi mục 1 trang 120 SGK Địa lí 6 Cánh Diều

Quan sát hình 5.1, hãy xác định vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời.

Xem lời giải

Hình dạng và kích thước của Trái Đất
Trả lời câu hỏi mục 2 trang 121 SGK Địa lí 6 Cánh Diều

Quan sát hình 5.3A, hãy giải thích taị sao nhìn con tàu ngoài xa qua kính viễn vọng, ta thấy boong tàu gần như chìm trong nước biển, trong khi sự thực thì không phải thế.

Xem lời giải

Luyện tập và vận dụng
Bài 1 trang 121 SGK Địa lí 6 Cánh Diều

Hãy mô tả hệ Mặt trời theo gợi ý sau: - Mặt trời. - Các hành tinh: + Tên các hành tinh trong hệ Mặt Trời. + Hành tinh lớn nhất và hành tinh nhỏ nhất. + Hành tinh ở vị trí gần Mặt Trời nhất và hành tinh ở vị trí xa Mặt Trời nhất.

Xem lời giải

Bài 2 trang 121 SGK Địa lí 6 Cánh Diều

Quan sát hình 5.2, hãy giải thích tại sao để quan sát được xa hơn tàu thuyền ngoài khơi, ta cần lên các đài quan sát cao hơn.

Xem lời giải