Bài 15. Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập, tự chủ (từ đầu Công nguyên đến trước thế kỉ X)

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Trả lời câu hỏi mở đầu trang 73 SGK Lịch sử 6 Cánh diều

Tinh thần yêu nước của nhân dân Việt Nam được thể hiện như thế nào trong thời Bắc thuộc?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 75 SGK Lịch sử 6 Cánh diều

Nguyên nhân, kết quả và ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 77 SGK Lịch sử 6 Cánh diều

Trình bày nguyên nhân, kết quả và ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Bà Triệu

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 3 trang 78 SGK Lịch sử 6 Cánh diều

Trình bày nguyên nhân, kết quả và ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Lý Bí?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 4 trang 80 SGK Lịch sử 6 Cánh diều

Trình bày nguyên nhân, kết quả và ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Mai Thúc Loan và khởi nghĩa Phùng Hưng.

Xem lời giải

Bài 1 trang 80 SGK Lịch sử 6 Cánh diều

Dựa vào sơ đồ và các thông tin gợi ý dưới đây, hãy sắp xếp thời gian bùng nổ, kết quả cho đúng với tên của các cuộc khởi nghĩa đã được tìm hiểu trong bài học

Xem lời giải

Bài 2 trang 81 SGK Lịch sử 6 Cánh diều

Trong các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu của người Việt từ đầu Công nguyên đến trước thế kỉ X, em hãy trình bày nguyên nhân, diễn biến, ý nghĩa lịch sử của một cuộc khởi nghĩa mà em thấy ấn tượng nhất.

Xem lời giảiHỏi bài