Bài 8. Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ VII

Bình chọn:
3.9 trên 44 phiếu
Lý thuyết Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ VII

Lý thuyết Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ VII Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi mở đầu trang 36 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều

Điều kiện tự nhiên tác động như thế nào đến sự hình thành nền văn minh Trung Quốc? Quá trình thống nhất và xác lập chế độ phong kiến ở Trung Quốc đã diễn ra như thế nào? Những thành tựu tiêu biểu của nền văn minh Trung Quốc là gì?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 37 SGK Lịch sử 6 Cánh diều

Quan sát hình 8.1 và 8.2 và đọc thông tin, hãy nêu những đặc điểm về điều kiện tự nhiên của Trung Quốc cổ đại.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 38 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều

Quan sát lược đồ hình 8.5 và cho biết xã hội phong kiến Trung Quốc dưới thời Tần Thủy Hoàng gồm những giai cấp chính nào?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 3 trang 39 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều

Dựa vào sơ đồ 8.6, em hãy kể tên các thời kì và các triều đại phong kiến Trung Quốc nhà Hán đến nhà Tùy.Dựa vào sơ đồ 8.6, em hãy kể tên các thời kì và các triều đại phong kiến Trung Quốc nhà Hán đến nhà Tùy.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 4 trang 41 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều

Dựa vào các hình 8.7 và 8.12 và đọc thông tin trong sách giáo khoa trang 39, 40, 41 hãy nêu những thành tựu tiêu biểu của nền văn minh Trung Quốc.

Xem lời giải

Bài 1 trang 41 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều

Điều kiện tự nhiên có thuận lợi gì cho sự hình thành nền văn minh Trung Quốc?

Xem lời giải

Bài 2 trang 41 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều

Tần Thủy Hoàng đã thống nhất và xác lập chế độ phong kiến như thế nào?

Xem lời giải

Bài 3 trang 41 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều

Trong vai hướng dẫn viên du lịch, em hãy giới thiệu một thành tựu văn hóa tiêu biểu của Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ VII.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 4 trang 38 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều

Dựa vào các hình từ 8.7 đến 8.12 và đọc thông tin trong sách giáo khoa trang 39, 40, 41, hãy nêu những thành tựu tiêu biểu của văn minh Trung Quốc.

Xem lời giải