Trả lời câu hỏi mục 1 trang 37 SGK Lịch sử 6 Cánh diều


Đề bài

Quan sát hình 8.1 và 8.2 và đọc thông tin, hãy nêu những đặc điểm về điều kiện tự nhiên của Trung Quốc cổ đại.

Hình 8.1. Lược đồ Trung Quốc cổ đại

Hình 8.2. Một đoạn Hoàng Hà

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình 8.1 và 8.2 và đọc thông tin

Lời giải chi tiết

- Những đặc điểm về điều kiện tự nhiên của Trung Quốc cổ đại:

+ Thuộc khu vực Đông Á; phía Đông giáp biển.

+ Có sự hiện diện của các dòng sông lớn: sông Hồng Hà, sông Trường Giang (còn gọi là sông Dương Tử).

+ Lưu vực sông Hoàng Hà và Trường Giang có nhiều đồng bằng phù sa rộng lớn, màu mỡ.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu