CHƯƠNG 7. VƯƠNG QUỐC CHĂM-PA VÀ VƯƠNG QUỐC PHÙ NAM

Bình chọn:
4.2 trên 39 phiếu
Lý thuyết vương quốc Chăm-pa

Lý thuyết vương quốc Chăm-pa Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi mở đầu trang 91 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều

Lịch sử hình thành và phát triển của vương quốc Champa diễn ra như thế nào?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 91 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều

Tóm tắt quá trình ra đời, phát triển của Vương quốc Chăm-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 92 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều

Hãy trình bày những nét chính và vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước Chăm-pa.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 3 trang 95 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều

Quan sát các hình từ 18.3 đến 18.5 và đọc thông tin, em hãy kể tên một số thành tựu văn hóa của cư dân Champa.

Xem lời giải

Bài 1 trang 95 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều

Lập bảng tóm tắt những nét chính về sự thành lập, quá trình phát triển, phạm vi lãnh thổ; hoạt động kinh tế và hoạt động xã hội và tổ chức của Vương quốc Cham-pa.

Xem lời giải

Bài 2 trang 95 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều

Vẽ sơ đồ tư duy về những thành tựu văn hóa tiêu biểu của Vương quốc Champa.

Xem chi tiết

Bài 3 trang 95 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều

Trong vai hướng dẫn viên du lịch, em hãy giới thiệu về một trong những thành tựu văn hóa của Chăm-pa (như đền tháp, phù điêu,vũ điệu,…)

Xem lời giải

Lý thuyết Vương quốc Phù Nam

Lý thuyết Vương quốc Phù Nam Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi mở đầu trang 95 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều

Sự thành lập, phát triển và suy vong của vương quốc Phù Nam diễn ra như thế nào?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 95 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều

Đọc thông tin tư liệu kết hợp quan sát lược đồ 10.2 (trang 50), hãy xác định phạm vi lãnh thổ của vương quốc Phù Nam từ thế kỉ III đến thế kỉ V.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 96 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều

Hình 19.2 gợi cho em những suy nghĩ gì về sự phát triển của kinh tế Phù Nam.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 3 trang 97 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều

Quan sát các hình từ 19.3 đến 19.7 và đọc thông tin, hãy kể tên một số thành tựu văn hóa của cư dân Phù Nam.

Xem lời giải

Bài 1 trang 98 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều

Lập bảng tóm tắt những nét chính về sự thành lập, phát triển, suy vong; phạm vi lãnh thổ, hoạt động kinh tế và tổ chức xã hội của vương quốc Phù Nam

Xem lời giải

Bài 2 trang 98 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều

Vẽ sơ đồ tư duy các thành tựu văn hóa tiêu biểu của Vương quốc Phù Nam

Xem lời giải

Bài 3 trang 98 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều

Sự ra đời và phát triển của các quốc gia cổ trên lãnh thổ Việt Nam (Nước Văn Lang, Nước Âu Lạc, Vương quốc Chăm-pa và Vương quốc Phù Nam) có vị trí, ý nghĩa lịch sử như thế nào?

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất