Trả lời câu hỏi mục 1 trang 91 SGK Lịch sử 6 Cánh diều


Tóm tắt quá trình ra đời, phát triển của Vương quốc Chăm-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Dựa vào lược đồ hình 18.1, hãy xác định phạm vi chủ yếu của Vương quốc Chăm-pa.

Phương pháp giải:

quan sát lược đồ 18.1

Lời giải chi tiết:

Phạm vi của Vương quốc Chăm-pa: từ Hoành Sơn đến Phan Rang.

Câu 2

Tóm tắt quá trình ra đời, phát triển của Vương quốc Chăm-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X.

Phương pháp giải:

Quá trình ra đời, phát triển của Vương quốc Chăm-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X

Lời giải chi tiết:

Quá trình ra đời, phát triển của Vương quốc Chăm-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X:

+ Cuối thế kỷ II, nhân dân Tượng Lâm giành độc lập, giành quyền tự chủ, lập nước Lâm Ấp.

+ Về sau, Lâm Ấp tiếp tục mở rộng lãnh thổ về phía Nam, kéo dài đến Ninh Thuận, Bình Thuận ngày nay.

+ Khoảng thế kỉ VII, tên nước đổi thành Chăm-pa.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 18. Vương quốc Chăm - pa