Soạn giải bài 1 phần Luyện tập - vận dụng trang 95 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều


Lập bảng tóm tắt những nét chính về sự thành lập, quá trình phát triển, phạm vi lãnh thổ; hoạt động kinh tế và hoạt động xã hội và tổ chức của Vương quốc Cham-pa.

Đề bài

Lập bảng tóm tắt những nét chính về sự thành lập, quá trình phát triển, phạm vi lãnh thổ; hoạt động kinh tế và hoạt động xã hội và tổ chức của Vương quốc Cham-pa.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại những nét chính về Vương quốc Chăm-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch Sử và Địa Lí lớp 6- CD - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí