Soạn giải bài 1 phần Luyện tập - vận dụng trang 95 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều


Đề bài

Lập bảng tóm tắt những nét chính về sự thành lập, quá trình phát triển, phạm vi lãnh thổ; hoạt động kinh tế và hoạt động xã hội và tổ chức của Vương quốc Cham-pa.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại những nét chính về Vương quốc Chăm-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 18. Vương quốc Chăm - pa