Trả lời câu hỏi mục 2 trang 92 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều


Đề bài

Hãy trình bày những nét chính và vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước Chăm-pa.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức hoạt động kinh tế và tổ chức xã hội.

Lời giải chi tiết

Những nét chính về kinh tế nhà nước Chăm-pa:

+ Sử dụng công cụ sắt, dùng trâu bò kéo cày.

+ Trồng lúa nước, hai vụ/năm; Làm ruộng bậc thang.

+ Trồng các loại cây ăn quả, cây công nghiệp.

+ Khai thác lâm thổ sản, làm đồ gốm, đánh cá, buôn bán.

Sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước Chăm-pa:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 18. Vương quốc Chăm - pa