Bài 12. Nhà nước Văn Lang

Bình chọn:
4.5 trên 58 phiếu
Lý thuyết Nhà nước Văn Lang

Lý thuyết Nhà nước Văn Lang Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi mở đầu trang 57 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều

Các vua Hùng đã dựng nước như thế nào?

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 57 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều

Nước Văn Lang ra đời vào khoảng thời gian nào?

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Trả lời câu hỏi mục 2 trang 58 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều

Dựa vào sơ đồ hình 12.2, hãy trình bày và nhận xét về tổ chức Nhà nước Văn Lang.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 3 trang 61 SGK Lịch sử 6 Cánh diều

Những hoa văn trên trống đồng trong các hình 12.4 đến 12.6 cho em biết gì về đời sống vật chất của cư dân Văn Lang?

Xem lời giải

Bài 1 trang 61 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều

Vẽ sơ đồ tổ chức nhà nước Văn Lang và nhận xét.

Xem lời giải

Bài 2 trang 61 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều

Trong đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn Lang, em ấn tượng nội dung nào nhất? Trình bày hiểu biết của em về nội dung đó?

Xem lời giải

Bài 3 phần Luyện tập trang 61 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều

Ngày nay, những phong tục tập quán tín ngưỡng nào từ thời Văn Lang được người Việt lưu giữ.

Xem lời giải

Các chương, bài khác