Bài 19. Vương quốc Phù Nam

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Lý thuyết Vương quốc Phù Nam

Lý thuyết Vương quốc Phù Nam Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi mở đầu trang 95 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều

Sự thành lập, phát triển và suy vong của vương quốc Phù Nam diễn ra như thế nào?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 95 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều

Đọc thông tin tư liệu kết hợp quan sát lược đồ 10.2 (trang 50), hãy xác định phạm vi lãnh thổ của vương quốc Phù Nam từ thế kỉ III đến thế kỉ V.

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Trả lời câu hỏi mục 2 trang 96 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều

Hình 19.2 gợi cho em những suy nghĩ gì về sự phát triển của kinh tế Phù Nam.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 3 trang 97 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều

Quan sát các hình từ 19.3 đến 19.7 và đọc thông tin, hãy kể tên một số thành tựu văn hóa của cư dân Phù Nam.

Xem lời giải

Bài 1 trang 98 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều

Lập bảng tóm tắt những nét chính về sự thành lập, phát triển, suy vong; phạm vi lãnh thổ, hoạt động kinh tế và tổ chức xã hội của vương quốc Phù Nam

Xem lời giải

Bài 2 trang 98 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều

Vẽ sơ đồ tư duy các thành tựu văn hóa tiêu biểu của Vương quốc Phù Nam

Xem lời giải

Bài 3 trang 98 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều

Sự ra đời và phát triển của các quốc gia cổ trên lãnh thổ Việt Nam (Nước Văn Lang, Nước Âu Lạc, Vương quốc Chăm-pa và Vương quốc Phù Nam) có vị trí, ý nghĩa lịch sử như thế nào?

Xem lời giải

Các chương, bài khác