Soạn giải bài 1 phần Luyện tập - vận dụng trang 98 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều


Đề bài

Lập bảng tóm tắt những nét chính về sự thành lập, phát triển, suy vong; phạm vi lãnh thổ, hoạt động kinh tế và tổ chức xã hội của vương quốc Phù Nam

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đọc thông tin về vương quốc Phù Nam

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 19. Vương quốc Phù Nam