Bài 14.Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc và chuyển biến kinh tế, xã hội, văn hóa của Việt Nam thời Bắc thuộc

Bình chọn:
4.6 trên 69 phiếu


Hỏi bài