Soạn giải bài 2 phần Luyện tập - vận dụng trang 72 SGK Lịch sử 6 Cánh diều


Đề bài

Nêu những chuyển biến về kinh tế, xã hội và văn hóa của Việt Nam trong thời Bắc thuộc.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào kiến thức những chuyển biến về kinh tế, xã hội và văn hóa của Việt Nam

Lời giải chi tiết

- Về kinh tế:

+ Sử dụng công cụ bằng sắt, sức kéo của trâu bò, kĩ thuật chiết cành... vào trong trồng trọt và chăn nuôi.

+ Nghề thủ công truyền thống như đúc đồng, rèn sắt, làm gốm, làm mộc.. phát triển với kĩ thuật sản xuất cao hơn.

+ Nhiều nghề thủ công mới xuất hiện: làm giấy, làm đường, làm mật mía...

- Về văn hóa, xã hội:

+ Tổ chức xã hội thay đổi rõ rệt: Quan lại đô hộ -> Địa chủ Hán và Hào trưởng Việt -> nông dân công xã -> nông dân lệ thuộc -> nô tì.

+ Truyền bá tư tưởng Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo và phong tục của người Hán vào ngày càng nhiều.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu