Soạn giải bài 1 phần Luyện tập - vận dụng trang 72 SGK Lịch sử 6 Cánh diều


Đề bài

Nêu một số nét trong chính sách cai trị về chính trị, kinh tế, văn hóa của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với người dân Việt Nam thời Bắc thuộc.

Lời giải chi tiết


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu