Trả lời câu hỏi mục 3 trang 71 SGK Lịch sử 6 Cánh diều


Đề bài

Quan sát bảng trên và đọc thông tin, hãy cho biết sự chuyển biến của xã hội Việt Nam thời Bắc thuộc 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát bảng trên và đọc thông tin

Lời giải chi tiết

Sự chuyển biến của xã hội Việt Nam thời Bắc thuộc: Quan lại đô hộ -> Địa chủ Hán và Hào trưởng Việt -> nông dân công xã -> nông dân lệ thuộc -> nô tì.

=> So với thời Văn Lang, Âu Lạc, xã hội thời Bắc thuộc có sự chuyển biến rõ rệt.      

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu