Soạn giải bài 3 phần Luyện tập - vận dụng trang 72 SGK Lịch sử 6 Cánh diều


Đề bài

Hãy cho biết những cách thức canh tác, nghề thủ công nào trong thời Bắc thuộc vẫn được duy trì, phát triển cho đến ngày nay

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Liên hệ thực tế

Lời giải chi tiết

- Hình thức canh tác: Công cụ sản xuất làm bằng sắt, dùng trâu bò làm sức kéo, chiết cành...

- Nghề thủ công: nghề làm gốm, làm mộc, làm thủy tinh, làm mật, làm đường.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu