Trả lời câu hỏi mục 2 trang 71 SGK Lịch sử 6 Cánh diều


Đề bài

Quan sát các hình 14.6 và 14.7 và đọc thông tin, hãy cho biết những chuyển biến về kinh tế của người Việt trong thời kì Bắc thuộc.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào những chuyển biến về kinh tế của người Việt trong thời kì Bắc thuộc

Lời giải chi tiết

Những chuyển biến về kinh tế của nhân dân ta trong thời Bắc thuộc

+ Sử dụng công cụ bằng sắt, sức kéo của trâu bò, kĩ thuật chiết cành... vào trong trồng trọt và chăn nuôi.

+ Nghề thủ công truyền thống như đúc đồng, rèn sắt, làm gốm, làm mộc.. phát triển với kĩ thuật sản xuất cao hơn.

+ Nhiều nghề thủ công mới xuất hiện: làm giấy, làm đường, làm mật mía...

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu