Bài 22. Sự đa dạng của thế giới sinh vật. Các đới thiên nhiên trên Trái Đất. Rừng nhiệt đới

Bình chọn:
4.8 trên 54 phiếu
Lý thuyết sự đa dạng của thế giới sinh vật. Các đới thiên nhiên trên Trái Đất. Rừng nhiệt đới

Lý thuyết sự đa dạng của thế giới sinh vật. Các đới thiên nhiên trên Trái Đất. Rừng nhiệt đới Địa lí 6 Cánh Diều ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Sự đa dạng của thế giới sinh vật
Trả lời câu hỏi mục 1 trang 180 SGK Địa lí 6 Cánh diều

Hãy kể tên một số loại thực vật, động vật sống trên lục địa; ở biển, đai dương và ở vùng Bắc Cực.

Xem lời giải

Các đới thiên nhiên trên Trái Đất
Trả lời câu hỏi mục 2 trang 180 SGK Địa lí 6 Cánh diều

Quan sát hình 22.2, hãy kể tên và xác định trên lược đồ các đới thiên nhiên trên Trái Đất.

Xem lời giải

Rừng nhiệt đới
Trả lời câu hỏi mục 3 trang 182 SGK Địa lí 6 Cánh diều

Đọc thông tin và quan sát hình 22.3, hãy xác định phạm vi phân bố của các kiểu rừng nhiệt đới trên Trái Đất. Quan sát hình 22.5, hãy mô tả cấu trúc rừng nhiệt đới.

Xem lời giải

Luyện tập và vận dụng
Bài 1 trang 182 SGK Địa lí 6 Cánh diều

Lấy ví dụ chứng minh sinh vật trên Trái Đất rất đa dạng.

Xem lời giải

Bài 2 trang 182 SGK Địa lí 6 Cánh diều

Quan sát hình 22.2, hãy nêu giới hạn và đặc diểm của đới ôn hòa.

Xem lời giải

Bài 3 trang 182 SGK Địa lí 6 Cánh diều

Quan sát hình 22.2, hãy cho biết Việt Nam thuộc đới thiên nhiên nào?

Xem lời giải