Trả lời câu hỏi mục 3 trang 39 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều


Dựa vào sơ đồ 8.6, em hãy kể tên các thời kì và các triều đại phong kiến Trung Quốc nhà Hán đến nhà Tùy.Dựa vào sơ đồ 8.6, em hãy kể tên các thời kì và các triều đại phong kiến Trung Quốc nhà Hán đến nhà Tùy.

Đề bài

Dựa vào sơ đồ 8.6, em hãy kể tên các thời kì và các triều đại phong kiến Trung Quốc nhà Hán đến nhà Tùy.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát lược đồ 8.6

Lời giải chi tiết

Tên các thời kì và các triều đại phong kiến Trung Quốc từ nhà Hán đến nhà Tùy:

- Các thời kì:

Thời tam quốc (Ngụy - Thục - Ngô) (220 - 280).

Thời Nam - Bắc triều (420 - 518).

Các triều đại:

Nhà Hán (206 TCN - 220).

Nhà Tấn (280 - 420).

Nhà Tùy (518 - 618).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 13 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch Sử và Địa Lí lớp 6- CD - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí