Trả lời câu hỏi mục 1 trang 75 SGK Lịch sử 6 Cánh diều


Đề bài

Trình bày nguyên nhân, kết quả và ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đọc lại thông tin trong bài

Lời giải chi tiết

Nguyên nhân, kết quả và ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng:

- Nguyên nhân:

+ Do chính sách áp bức, bóc lột tàn bạo của nhà Hán

+ Thi sách là chồng của Trưng Trắc bị quân Hán giết hại

- Kết qủa: Khởi nghĩa giành được thắng lợi, độc lập, dân tộc được khôi phục.

- Ý nghĩa: 

+ Mở đầu thời kì đấu tranh giành độc lập, tự chủ lâu dài, bền bỉ của người Việt.

+ Thể hiện tinh thần yêu nước, đoàn kết, quyết tâm đánh đuổi giặc ngoại xâm của nhân dân ta.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu