Lý thuyết cuộc đấu tranh giữ gìn và phát triển văn hóa thời Bắc thuộc Lịch sử 6 Cánh diều


Lý thuyết cuộc đấu tranh giữ gìn và phát triển văn hóa thời Bắc thuộc Lịch sử 6 Cánh diều ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

BÀI 16: CUỘC ĐẤU TRANH GIỮ GÌN VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA DÂN TỘC THỜI BẮC THUỘC

1. Giữ gìn văn hóa dân tộc

- Từ khi nhà Hán đặt ách cai trị, bên cạnh chính sách đô hộ về chính trị và bóc lột về kinh tế, chính sách đồng hóa về văn hóa luôn được các triều đại phong kiến phương Bắc thực hiện bằng nhiều thủ đoạn khác nhau.

- Tuy nhiên, những giá trị văn hóa cốt lõi của dân tộc vốn có từ thời dựng nước tiếp tục được giữ gìn trong các làng xã của người Việt.

2. Phát triển văn hóa dân tộc

- Trong thời kì Bắc thuộc, người Việt đã tiếp thu một cách chủ động và sáng tạo những giá trị văn hóa bên ngoài nhằm phát triển văn hóa truyền thống thêm đặc sắc và đa dạng.

-  Trong đó, giao thoa văn hóa và sự xuất hiện của những yếu tố văn hóa mới là những xu hướng nổi bật. Điều này trước được thể hiện qua các sản phẩm thủ công đương thời.

+ Ở giữa khay gốm có hình ba con cá chụm đầu vào nhau, thể hiện ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc, nhưng viền ngoài của khay được trang trí hoa văn kiểu văn hóa Đông Sơn.

+ Về ngôn ngữ, người Việt vẫn giữ được những yếu tố của tiếng Việt, đồng thời tiếp nhận thêm nhiều lớp từ Hán và chữ Hán.

+ Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo được truyền bá ngày càng sâu rộng trong xã hội Việt Nam. Trong đó, Phật giáo, Đạo giáo được người Việt tiếp nhận một cách tự nhiên, phổ biến, sâu sắc hơn.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài