Trả lời câu hỏi mục 2 trang 28 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều


Đề bài

Nêu quá trình thành lập nhà nước của người Ai Cập và người Lưỡng Hà.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào thông tin mục 2

Lời giải chi tiết

Ai Cập: Từ khoảng thiên niên kỉ IV TCN, cư dân Ai Cập đã sống trong các công xã. Vào khoảng 3200 TCN, Mê-nét đã thống nhất các công xã thành nước Ai Cập. Đứng đầu nhà nước là Pha-ra-ông, có quyền lực tối cao và được người dân tôn kinh như một vị thần.

Lưỡng Hà: Vào khoảng cuối thiên niên kỉ IV TCN, nhiều quốc gia cổ ở Lưỡng Hà đã ra đời tại lưu vực sông Ti-grơ và Ơ-phrát.  Về sau, các quốc gia này dần thống nhất thành một vương quốc mạnh, tiêu biểu là vương quốc Ba-bi-lon. Đứng đầu vương quốc là En-si, có quyền lực tối cao, là người ban hành luật pháp, chỉ huy quân đội.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.5 trên 6 phiếu