Trả lời câu hỏi mục 2 trang 105 SGK Địa lí 6 Cánh Diều


Đề bài

Hãy viết tọa độ địa lí của điểm B, C trong hình 1.3 và điểm H, K trong hình 1.4.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng hình 1.3 và hình 1.4 SGK trang 105.

Lời giải chi tiết

Trong hình 1.3, tọa độ địa lí của:

+ Điểm B (200B, 1100Đ).

+ Điểm C (100N, 100T).

Trong hình 1.4, tọa độ địa lí của:

+ Điểm H (600B, 400Đ).

+ Điểm K (400B, 200Đ).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 13 phiếu