Trả lời câu hỏi mục 1 trang 171 SGK Địa lí 6 Cánh Diều


Đề bài

Hãy xác định bốn đại dương chính trong hình 19.1

Dựa vào bảng 19.1, hãy cho biết đại dương nào có diện tích lớn nhất. Đại dương nào có diện tích nhỏ nhất?

Bảng 19.1. Diện tích và tỉ lệ diện tích của các đại dương thế giới.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát lược đồ các đại dương trên thế giới.

Lời giải chi tiết

Xác định 4 đại dương chính trên lược đồ:

- Dựa vào bảng 19.1, ta thấy:

+ Thái Bình Dương là đại dương có diện tích lớn nhất

+ Bắc Băng Dương là đại dương có diện tích nhỏ nhất


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu