Trả lời câu hỏi mục 2 trang 87 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều


Đề bài

Dương Đình Nghệ đã khôi phục và giành chính quyền tự chủ như thế nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào thông tin trong bài.

Lời giải chi tiết

Mùa thu năm 930, nhà Nam Hán đưa quân sang đánh bại chính quyền họ Khúc và thiết lập bộ máy cai trị của chính quyền phong kiến phương Bắc.

Đầu năm 931, Dương Đình Nghệ, một tướng nhà họ Khúc, kéo quân từ Ái Châu tiến đánh và nhanh chóng làm chủ thành Đại La.

Cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán giành thắng lợi, Dương Đình Nghệ xưng Tiết độ sứ, khôi phục nền tự chủ.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu