Trả lời câu hỏi mục 3 trang 89 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều


Dựa vào lược đồ hình 17.5 và 17.6 và đọc thông tin, hãy tóm tắt diễn biến trận Bạch Đằng năm 938.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Video hướng dẫn giải

Dựa vào lược đồ hình 17.5 và 17.6 và đọc thông tin, hãy tóm tắt diễn biến trận Bạch Đằng năm 938.

Hình 17.5. Lược đồ diễn biến trận Bạch Đằng năm 938.

 

Hình 17.6.Chiến thắng Bạch Đằng năm 938 (mô hình- Bảo tàng Lịch sử Quân sự)

Phương pháp giải:

Dựa vào lược đồ hình 17.5 và 17.6 và đọc thông tin

Lời giải chi tiết:

+ Cuối năm 938, Lưu Hoằng Tháo kéo quân vào nước ta theo đường biển.

+ Ngô Quyền cho thuyền nhẹ ra nhử giặc vào cửa sông Bạch Đằng lúc thủy triều lên.

+ Lưu Hoằng Tháo đốc quân đuổi theo vượt qua bãi cọc.

+ Thủy triều rút, Ngô Quyền hạ lệnh dốc toàn lực lượng đánh trở lại.

+ Quân Nam Hán bỏ chạy, thuyền va vào bãi cọc vỡ tan tành.

+ Quân ta từ trên đánh xuống, từ 2 bên bờ đánh sang, đánh giáp lá cà quyết liệt.

Câu 2

Video hướng dẫn giải

Nét độc đáo trong nghệ thuật đánh giặc của Ngô Quyền thể hiện qua những điểm nào?

Phương pháp giải:

Đọc thông tin mục 3

Lời giải chi tiết:

+ Chọn địa điểm: Ông quyết định chọn khu vực cửa sông và vùng trung lưu, hạ lưu sông Bạch Đằng làm điểm quyết chiến với giặc – chủ động đón đánh quân xâm lược.

+ Chiến thuật đánh giặc: Ông huy động quân và dân lên rừng đẵn hàng ngàn cây gỗ dài, đầu đẽo nhọn và bịt sắc đóng xuống dòng sông Bạch Đằng ở những nơi hiểm yếu gần cửa biển, thành một trận địa cọc ngầm. Cho quân mai phục hai bên bờ. Nhân khi nước triều lên, thuyền của địch tiến vào trong hàng cọc ta dễ bề chế ngự.

Câu 3

Video hướng dẫn giải

Nêu ý nghĩa lịch sử của Chiến thắng Bạch Đằng năm 938.

Phương pháp giải:

Nhận xét, đánh giá

Lời giải chi tiết:

Chiến thắng Bạch Đằng có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với dân tộc Việt Nam vì đã chấm dứt thời kì Bắc thuộc, mở ra thời kì độc lập, tự chủ lâu dài của dân tộc.

Đánh giá công lao của Ngô Quyền: 

Phương pháp: đánh giá, nhận xét

Cách giải:  Công lao của Ngô Quyền.

- Đánh tan âm mưu xâm lược của quân Nam Hán .

- Kết thúc hơn 1000 Bắc thuộc.

- Đặt nền móng cho việc xây dựng chính quyền độc lập.
- Giành lại quyền độc lập cho nước nhà.

- Nếu cao tinh thần đấu tranh bất khuất, quật cường của nhân dân ta.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 8 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch Sử và Địa Lí lớp 6- CD - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.