Trả lời câu hỏi mục 2 trang 157 SGK Địa lí 6 Cánh Diều


Đề bài

1. Hãy cho biết điều kiện hình thành mây và mưa.

2. Quan sát hình 14.3, hãy cho biết khu vực nào có lượng mưa nhiều và khu vực nào có lượng mưa ít trên Trái Đất.

Hình 14.3 Lược đồ lượng mưa trung bình năm trên Trái Đất

Phương pháp giải - Xem chi tiết

1. Nghiên cứu thông tin trong SGK phần Hơi nước trong không khí. Mưa.

2. Quan sát hình 14.3 để nhận xét sự phân bố lượng mưa trên thế giới

Lời giải chi tiết

1. Điều kiện hình thành mây và mưa

- Mây được tạo thành khi hơi nước bốc lên cao, gặp lạnh rồi ngưng tụ thành những hạt li ti tạo ra những đám mây.

- Nếu nước trong các đám mây tiếp tục ngưng tụ, các hạt nước to dần và đủ nặng thì hạt nước rơi trở lại mặt đất tạo thành mưa.

2. Phân bố lượng mưa

- Khu vực có lượng mưa nhiều là: khu vực Xích đạo (lượng mưa trên 2000 mm/năm).

- Khu vực có lượng mưa ít là: chí tuyến và vùng cực (lượng mưa dưới 500 mm/năm).


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu