Giải bài 2 phần luyện tập và vận dụng trang 159 SGK Địa lí 6 Cánh Diều


Đề bài

Dựa vào hình 14.5 và thông tin trong bài học, hãy lập bảng mô tả về đặc điểm khí hậu của đới ôn hòa và đới lạnh theo mẫu sau:

Hình 14.5. Các đới khí hậu trên Trái Đất

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào hình 14.5 để điền thông tin vào bảng.

Lời giải chi tiết


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu