Trả lời câu hỏi mục 4 trang 159 SGK Địa lí 6 Cánh Diều


Đề bài

Quan sát hình 14.5, hãy xác định phạm vi và nêu đặc điểm khí hậu ở đới nóng?

Hình 14.5 Các đới khí hậu trên Trái Đất

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình 14.5 và thông tin trong SGK.

Lời giải chi tiết

- Phạm vi khí hậu ở đới nóng: nằm trong vùng nội chí tuyến (23o27’B – 23o27’N).

- Đặc điểm khí hậu ở đới nóng:

+ Lượng nhiệt cao, nóng quanh năm.

+ Gió thổi thường xuyên: Tín phong.

+ Lượng mưa trung bình năm: 1 000 mm – 2 000 mm.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu