Trả lời câu hỏi mục 1 trang 176 SGK Địa lí 6 Cánh diều


Đề bài

1. Hãy vẽ sơ đồ thể hiện các thành phần của đất.

2. Quan sát hình 21.2, hãy kể tên các tầng đất.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

1. Thành phần của đất gồm: Khoáng vật trong đất, chất hữu cơ trong đất, nước trong đất và không khí trong đất.

2. Quan sát hình 21.2 SGK.

Lời giải chi tiết

1. Thành phần của đất

2. Các tầng đất

Các tầng đất gồm: tầng thảm mục, tầng mùn, tầng tích tụ, tầng đá mẹ và tầng đá gốc.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu