Trả lời câu hỏi mục 1 trang 137 SGK Địa lí 6 Cánh Diều


Đề bài

Đọc thông tin và quan sát hình 9.1, hãy mô tả cấu tạo bên trong của Trái Đất.

Hình 9.1. Các lớp bên trong Trái Đất

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình 9.1 kết hợp với kiến thức trong SGK.

Lời giải chi tiết

Cấu tạo bên trong của Trái Đất gồm có 3 lớp: vỏ Trái Đất, manti (lớp giữa) và lõi Trái Đất.

- Vỏ Trái Đất dày từ 5 - 10 km đến khoảng 20km ở đáy đại dương, nhưng dày đến 70 km ở khu vực có các khối núi cao đồ sộ trong lục địa.

- Manti (lớp giữa) dày đến 2 900 km bao bọc lõi và chiếm 70% khối lượng Trái Đất, vật chất chủ yếu sắt, ni-ken, si-lic, nhiệt độ từ 1 300đến trên 2 000C.

- Lõi Trái Đất là khối cầu có bán kính 3 400 km, chia thành 2 lớp (lõi trong rắn, lõi ngoài lỏng), nhiệt độ từ 4 000C đến 5 000C.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu