Chương 3: Xã hội cổ đại - SBT

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 13 sách bài tập Lịch sử 6- Cánh Diều

Hai con sông có tác động đến sự hình thành nền văn minh Lưỡng Hà là A. sông Ti-gro và sông Ơ-phrat. B. Sông Ấn và sông Hằng. C. Hoàng Hà và Trường Giang D. Sông Nin và sông Ti-gro.

Xem lời giải

Bài 2 trang 13 sách bài tập Lịch sử 6- Cánh Diều

Sự thống nhất các công xã đã dẫn đến sự ra đời của nhà nước. A. Lưỡng Hà. B. Ấn Độ C. Ai Cập D. Trung Quốc.

Xem lời giải

Bài 3 trang 13 sách bài tập Lịch sử 6- Cánh Diều

Các nhà nước thành bang ở Lưỡng Hà ra đời vào khoảng A. đầu thiên niên kỉ I TCN. B. cuối thiên niên kỉ II TCN C. đầu thiên niên kỉ III TCN D. cuối thiên niên kỉ IV TCN.

Xem lời giải

Bài 4 trang 13 sách bài tập Lịch sử 6- Cánh Diều

Công trình kiến trúc nổi tiếng của cư dân Lưỡng Hà là A. Kim tự tháp Kê-ốp. B. Vườn treo Ba-bi-lon C. Đấu trường Cô-li-đê D. Vạn Lí Trường Thành.

Xem lời giải

Bài 5 trang 13 sách bài tập Lịch sử 6- Cánh Diều

Cư dân Ai Câp và Lưỡng Hà có điểm chung nào về thành tựu văn hóa? A. Tôn thờ rất nhiều vị thần tự nhiên. B. Viết chữ trên giấy. C. Có tục ướp xác. D. Xây dựng nhiều kim tự tháp.

Xem lời giải

Giải bài 6 trang 13 sách bài tập Lịch sử 6- Cánh Diều

Những thành tựu văn hóa nào của cư dân Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại còn tồn tại đến ngày nay? Em có ấn tượng với thành tự nào nhất? Vì sao?

Xem lời giải

Giải bài 8 trang 14 sách bài tập Lịch sử 6- Cánh Diều

Quan sát các hình ảnh dưới đây, hãy cho biết sự khác nhau giữa chữ viết của cư dân Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại

Xem lời giải

Bài 9 trang 14 sách bài tập Lịch sử 6- Cánh Diều

Quan sát các hình ảnh dưới đây và qua thông tin tìm hiểu được, hãy cho biết những nét chính về quyền lực Pha-ra-ông ở Ai Cập Cổ đại. Em có nhận xét gì về quyền lực đó.

Xem lời giải

Bài 1 trang 15 sách bài tập Lịch sử và Địa lý 6- Cánh Diều

Nền văn minh Ấn Độ hình thành gắn liền với hai con sông nào? A. Hoàng Hà và Trường Giang B. Sông Ti-grơ và sông Ơ Phrát C. Sông Ấn và sông Hằng D. Sông Nin và sông Ti-grơ

Xem lời giải

Bài 2 trang 15 sách bài tập Lịch sử và Địa lý 6- Cánh Diều

Hai tôn giáo có ảnh hưởng lớn nhất ở Ấn Độ là A. Hồi giáo và Hin-đu giáo B. Hin- đu giáo và Phật giáo C. Hồi giáo và Thiên chúa giáo D. Phật giáo và Hồi giáo

Xem lời giải

Bài 3 trang 15 sách bài tập Lịch sử và Địa lý 6- Cánh Diều

Chữ viết phổ biến nhất ở Ấn Độ là A. Chữ Hán B. chữ hình nêm C. Chữ Nôm D. chữ Phạn

Xem lời giải

Bài 4 trang 15 sách bài tập Lịch sử và Địa lý 6- Cánh Diều

Tác phẩm nào ở Ấn Độ cổ đại được xem là bách khao toàn thư về mọi mặt đời sống xã hội? A. Ra-ma-y-a-na. B. Vê-đa C. Ma-ha-bha-ra-ta D. Ra-ma Khiên.

Xem lời giải

Bài 5 trang 15 sách bài tập Lịch sử và Địa lý 6- Cánh Diều

Giải bài 5 trang 15 sách bài tập Lịch sử 6- Cánh Diều. Hãy nối ý ở cột A với ý ở cột B sao cho phù hợp

Xem chi tiết

Bài 6 trang 15 sách bài tập Lịch sử và Địa lý 6- Cánh Diều

Những thành tựu văn hóa nào của Ấn Độ cổ đại có ảnh hưởng đến văn hóa Việt Nam? Lấy ví dụ cụ thể.

Xem lời giải

Bài 7 trang 15 sách bài tập Lịch sử và Địa lý 6- Cánh Diều

Quan sát hình ảnh dưới đây, hãy cho biết việc người Ấn Độ sáng tạo ra các chữ số có ý nghĩa như thế nào? Vì sao việc sáng tạo ra chữ số 0 được xem là quan trọng nhất?

Xem lời giải

Bài 1 trang 16 sách bài tập Lịch sử và Địa lý 6- Cánh Diều

Những con sông nào có vai trò quan trọng đối với sự hình thành và phát nền văn minh Trung Quốc A. Sông Nin và sông Hằng B. Sông Ấn và sông Hằng C. Hoàng Hà và Trường Giang D. Sông Ti-grơ và sông Ơ-phrát

Xem lời giải

Bài 2 trang 16 sách bài tập Lịch sử và Địa lý 6- Cánh Diều

Tần Thuỷ Hoàng đã thống nhất Trung Quốc bằng A. Chiến tranh đánh bại các nước khác. B. Thu phục các nước khác bằng hoà bình. C. Luật pháp. D. Tư tưởng, tôn giáo

Xem lời giải

bài 3 trang 16 sách bài tập Lịch sử và Địa lý 6- Cánh Diều

Người Trung Quốc cỗ đại viết chữ trên A. đất sót, gỗ. B. mai rùa, thể tre, gỗ. C. gây Pa-pi-rút, đất si, D. gạch nung, đất sét

Xem lời giải

Bài 5 trang 17 sách bài tập Lịch sử và Địa lý 6- Cánh Diều

Dựa vào sơ đồ dưới đây, hãy mô tả quá trình hình thành xã hội phong kiến ở Trung Quốc dưới thời Tần Thuỷ Hoàng.

Xem lời giải

Bài 7 trang 17 sách bài tập Lịch sử và Địa lý 6- Cánh Diều

Hình ảnh dưới đây cho em biết về thành tựu văn hóa nào của Trung Quốc? Hãy nêu hiểu biết của mình về thành tựu văn hóa đó.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất