Bài 19: Vương quốc Phù Nam- Cánh Diều

Bình chọn:
4.8 trên 113 phiếu
Bài 1 trang 36 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều

Vương quốc Phù Nam ra đời vào khoảng A. thế kỉ I TCN. B. thế kỉ I C. thể kỉ II. D. thể kỉ II

Xem lời giải

Bài 2 trang 36 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều

Lãnh thổ chủ yếu của Vương quốc Phù Nam thuộc khu vực nào của Việt Nam hiện nay? A. Tây Nguyên. B. Nam Bộ. C. Nam Trung Bộ. D. Tây Nam Bộ.

Xem lời giải

Bài 3 trang 36 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều

Vương quốc Phù Nam dần suy yếu và bị thôn tính bởi A. Chăm-pa. B. Ấn Độ. C. Chân Lạp. D. Trung Quốc

Xem lời giải

Bài 4 trang 36 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều

Xã hội Phù Nam gồm các lực lượng chính nào? A. Tăng lữ, nông dân, thương nhân, nô lệ. B. Tăng lữ, quý tộc, nông dân, thương nhân, thợ thủ công C. Quý tộc, nông dân, nông dân tự do, hương nhân . D. Quý tộc, thương nhân, nông dân, nô lệ.

Xem lời giải

Bài 5 trang 37 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều

Quan sát các hình ảnh dưới đây và cho biết, cư dân Phù Nam có những hoạt đông kinh tế nào? Việc tìm thấy tiền vàng La Mã trong di chỉ Óc Eo nói lên điều gì?

Xem lời giải

Bài 6 trang 37 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều

Các hình ảnh dưới đây liên quan đến thành tựu văn hoá nào của Phù Nam? Em ấn tượng với thành tựu nào nhất? Vì sao?

Xem lời giải