Chương 5: Nước trên Trái Đất - SBT

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu 1 trang 72 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Thủy quyển là toàn bộ nước

Xem lời giải

Câu 2 trang 72 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Có tới 97,2% lượng nước của thủy quyển được phân bố ở

Xem lời giải

Câu 3 trang 72 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Nguồn cung cấp hơi nước lớn nhất là từ

Xem lời giải

Câu 4 trang 72 sách bài tập địa lí 6 Cánh diều

Tìm từ thích hợp thay thế cho các số (1), (2), (3) trong các ý sau. a) Bán cầu (1) có tỉ lệ đại dương nhiều hơn bán cầu (2). b) Sự vận động của nước từ nơi này đến nơi khác tạo thành vòng tuần hoàn khép kín, gọi là (3).

Xem lời giải

Câu 5 trang 72 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Tại sao chúng ta cần sử dụng nước một cách tiết kiệm. Hãy lấy ví dụ chứng minh việc sử dụng nước tiết kiệm của em.

Xem lời giải

Câu 6 trang 72 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 10 - 12 câu) kể về "Cuộc đời của một hạt mưa" dựa trên vòng tuần hoàn của nước.

Xem lời giải

Câu 7 trang 72 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Hãy cho biết sơ đồ hình 17.1 có được gọi là vòng tuần hoàn nước không? Vì sao?

Xem lời giải

Câu 1, 2, 3, 4 trang 73 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Quan sát hình 18.1 và trả lời các câu hỏi từ 1 đến 4:

Xem lời giải

Câu 5 trang 74 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Quan sát các hình ảnh sau: a) Hãy cho biết dựa vào đặc điểm nào để phân biệt mùa lũ và mùa cạn của một con sông. b) Chế độ nước sông có ảnh hưởng như thế nào tới hoạt động sản xuất nông nghiệp.

Xem lời giải

Câu 6 trang 74 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Hãy lấy một ví dụ về việc sử dụng tổng hợp nước sông, hồ ở địa phương em.

Xem lời giải

Câu 7 trang 74 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Nguyên nhân nào dẫn đến ô nhiễm nguồn nước ngầm? Làm thế nào để bảo vệ nguồn nước ngầm?

Xem lời giải

Câu 8 trang 74 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Hãy cho biết băng hà có vai trò như thế nào tới đời sống của con người.

Xem lời giải

Câu 1 trang 74 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Đại dương rộng nhất và sâu nhất thế giới là

Xem lời giải

Câu 2 trang 74 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Đại dương lớn thứ hai thế giới là

Xem lời giải

Câu 3 trang 74 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Đại dương nhỏ nhất và nông nhất thế giới là

Xem lời giải

Câu 4 trang 75 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Đại dương có diện tích nằm ở bán cầu Nam nhiều hơn bán cầu Bắc là

Xem lời giải

Câu 5 trang 75 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Ghép tên các ảnh bãi biển hay vịnh biển với tên nước sao cho đúng.

Xem lời giải

Câu 6 trang 75 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Lấy các ví dụ để chứng minh rằng: Nhân dân ta đã sử dụng chuyển động của nước biển, đại dương vào các hoạt động trong đời sống và sản xuất.

Xem lời giải

Câu 7 trang 75 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Nhiệt độ và độ muối của nước biển, đại dương khác nhau như thế nào giữa vùng ôn đới và vùng nhiệt đới? Tại sao lại có sự khác nhau đó?

Xem lời giải

Câu 8 trang 76 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Quan sát bức ảnh sau: Em thấy gì trong bức ảnh trên? Hãy dùng kiến thức đã học để giải thích cho hiện tượng đó.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất