Bài 6: Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại - Cánh diều

Bình chọn:
4.9 trên 77 phiếu
Bài 1 trang 13 sách bài tập Lịch sử 6- Cánh Diều

Hai con sông có tác động đến sự hình thành nền văn minh Lưỡng Hà là A. sông Ti-gro và sông Ơ-phrat. B. Sông Ấn và sông Hằng. C. Hoàng Hà và Trường Giang D. Sông Nin và sông Ti-gro.

Xem lời giải

Bài 2 trang 13 sách bài tập Lịch sử 6- Cánh Diều

Sự thống nhất các công xã đã dẫn đến sự ra đời của nhà nước. A. Lưỡng Hà. B. Ấn Độ C. Ai Cập D. Trung Quốc.

Xem lời giải

Bài 3 trang 13 sách bài tập Lịch sử 6- Cánh Diều

Các nhà nước thành bang ở Lưỡng Hà ra đời vào khoảng A. đầu thiên niên kỉ I TCN. B. cuối thiên niên kỉ II TCN C. đầu thiên niên kỉ III TCN D. cuối thiên niên kỉ IV TCN.

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Bài 4 trang 13 sách bài tập Lịch sử 6- Cánh Diều

Công trình kiến trúc nổi tiếng của cư dân Lưỡng Hà là A. Kim tự tháp Kê-ốp. B. Vườn treo Ba-bi-lon C. Đấu trường Cô-li-đê D. Vạn Lí Trường Thành.

Xem lời giải

Bài 5 trang 13 sách bài tập Lịch sử 6- Cánh Diều

Cư dân Ai Câp và Lưỡng Hà có điểm chung nào về thành tựu văn hóa? A. Tôn thờ rất nhiều vị thần tự nhiên. B. Viết chữ trên giấy. C. Có tục ướp xác. D. Xây dựng nhiều kim tự tháp.

Xem lời giải

Giải bài 6 trang 13 sách bài tập Lịch sử 6- Cánh Diều

Những thành tựu văn hóa nào của cư dân Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại còn tồn tại đến ngày nay? Em có ấn tượng với thành tự nào nhất? Vì sao?

Xem lời giải

Giải bài 8 trang 14 sách bài tập Lịch sử 6- Cánh Diều

Quan sát các hình ảnh dưới đây, hãy cho biết sự khác nhau giữa chữ viết của cư dân Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại

Xem lời giải

Bài 9 trang 14 sách bài tập Lịch sử 6- Cánh Diều

Quan sát các hình ảnh dưới đây và qua thông tin tìm hiểu được, hãy cho biết những nét chính về quyền lực Pha-ra-ông ở Ai Cập Cổ đại. Em có nhận xét gì về quyền lực đó.

Xem lời giải