Chương 4: Khí hậu và biến đổi khí hậu - SBT

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu 1 trang 67 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Không khí ở tầng đối lưu không có đặc điểm nào sau đây?

Xem lời giải

Câu 2 trang 67 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Không khí khô và chuyển động thành luồng ngang là đặc điểm của tầng không khí nào sau đây?

Xem lời giải

Câu 3 trang 67 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Càng lên cao nhiệt độ càng tăng là đặc điểm của tầng không khí nào sau đây?

Xem lời giải

Câu 4 trang 67 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Đai áp thấp ôn đới nằm ở khoảng vĩ độ nào sau đây?

Xem lời giải

Câu 5 trang 67 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Đai áp cao cận nhiệt đới nằm ở khoảng vĩ độ nào sau đây?

Xem lời giải

Câu 6 trang 67 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Gió thổi theo một chiều quanh năm từ khoảng 90 độ về khoảng 60 độ được gọi là gió

Xem lời giải

Câu 7 trang 67 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

a) Hãy trình bày sự hình thành các khối khí. b) Dựa vào đâu để phân chia thành các khối khí nóng, lạnh; các khối khí đại dương, lục địa?

Xem lời giải

Câu 8 trang 68 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Cho bảng số liệu sau: a) Hãy vẽ biểu đồ tròn thể hiện tỉ lệ các thành phần của không khí. b) hãy cho biết vai trò của các thành phần không khí đối với đời sống và sản xuất của con người.

Xem lời giải

Câu 9 trang 68 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Hoàn thành bảng thông tin về đặc điểm của các loại gió thổi thường xuyên trên Trái Đất ở bán cầu Bắc theo mẫu sau:

Xem lời giải

Câu 1 trang 68 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Nhiệt độ trung bình năm trên bề mặt Trái Đất

Xem lời giải

Câu 2 trang 68 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Nhiệt độ trung bình năm trên bề mặt Trái Đất cao nhất ở khu vực

Xem lời giải

Câu 3 trang 68 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Nhiệt độ trung bình năm trên bề mặt Trái Đất thấp nhất ở khu vực

Xem lời giải

Câu 4 trang 69 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Mây được hình thành khi hơi nước ngưng kết

Xem lời giải

Câu 5 trang 69 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Hãy cho biết điều kiện để hình thành mưa và các nhân tố ảnh hưởng tới sự phân bố lượng mưa trên Trái Đất.

Xem lời giải

Câu 6 trang 69 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Cho hình sau: a) Hãy kể tên các đới khí hậu được đánh số (1), (2), (3) tương ứng trên hình. b) Trình bày đặc điểm của một trong các đới khí hậu đó.

Xem lời giải

Câu 7 trang 69 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Cho bảng thông tin sau: a) Những yếu tố thời tiết được nhắc tới trong bảng trên là gì? b) Thời tiết của hai địa điểm trên có gì khác nhau? Tại sao trên cùng một đất nước nhưng lại có sự khác biệt về thời tiết giữa hai địa điểm đó? c) Những thông tin về dự báo thời tiết ở hai địa điểm trên có được gọi là khí hậu không? Vì sao?

Xem lời giải

Câu 1 trang 70 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Biến đổi khí hậu không bao gồm biểu hiện nào sau đây?

Xem lời giải

Câu 2 trang 70 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Để phòng tránh thiên tai có hiệu quả, chúng ta cần phải

Xem lời giải

Câu 3 trang 70 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Con người cần làm gì để thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu?

Xem lời giải

Câu 4 trang 70 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Hãy nêu những biểu hiện của biến đổi khí hậu trên Trái Đất. Lấy ví dụ để chứng minh khí hậu của Trái Đất đang bị biến đổi.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất