Giải câu 2 trang 67 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều


Đề bài

Không khí khô và chuyển động thành luồng ngang là đặc điểm của tầng không khí nào sau đây?

A. Tầng đối lưu.

C. Tầng giữa.

B. Tầng bình lưu.

D. Tầng nhiệt.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Không khí ở tầng bình lưu khô và chuyển động thành luồng ngang.

Lời giải chi tiết

B. Tầng bình lưu.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu