Bài 10: Sự ra đời và phát triển của các vương quốc ở Đông Nam Á (Từ thế kỉ tiếp giáp công nguyên đế thế kỉ X)- Cánh Diều

Bình chọn:
4.6 trên 99 phiếu
Giải bài 1 trang 20 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều

Đông Nam Á là cầu nối giữa hai đại đương nào sau đây? A. Đại Tây Dương với Thái Bình Dương. B. Bắc Băng Dương với Án Độ Dương. C. Thái Bình Dương với Bắc Băng Dương. D. Thái Bình Dương với Ấn Độ Dương.

Xem lời giải

Bài 2 trang 20 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều

Từ thế kí VII TCN đến thể kí VHI, vương quốc cổ nào ra đời trên lưu vực sông I-ra-oa-đi? A. Phù Nam. B. Kê-đa. C. Âu Lạc. D. Si Kse-tra.

Xem lời giải

Bài 3 trang 20 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều

Từ thế kỉ VII TCN đến thế kỉ VII, vương quốc cổ nào ra đời trên lãnh thổ của Việt Nam ngày nay? A. Chăm-pa. B. Pê-gu. C. Tha-tơn. D. Ma-lay-u.

Xem lời giải

Bài 4 trang 20 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều

Từ thế ki VII đến thể ki X. vương quốc phong kiến nào phát triển ở hạ lưu sông Sẽ Mun? A. Đvam-vecti, B. Chân Lập. C. Sri-vi-giay-s, D. Sri Kse-tra.

Xem lời giải

Bài 5 trang 20 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều

Quan sát lược đồ dưới đây, hãy: a) Trình bày sơ lược về vị trí địa lí của khu vực Đông Nam Á. b) Vị trí địa lí như vậy đã ảnh hướng như thể nào đến sự ra đời và phát triến của các vương quốc cổ và vương quốc phong kiến ở Đông Nam Á từ thế kỉ VII TCN đến thế kỉ X.

Xem lời giải

Bài 6 trang 21 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều

Hãy ghép ý ở cột A với ý ở cột B sao cho phù hợp.

Xem lời giải

Bài 7 trang 21 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều

Hãy sưu tầm về tư liệu một vương quốc phong kiến ở Đông Nam Á từ thế kỉ VII TCN đến thế kỉ X và giới thiệu cho các bạn cùng biết.

Xem lời giải